Prawo

Zlecenie budowy domu z bali wymaga od inwestora posiadania odpowiedniego terenu pod zabudowę. Dokonując zakupu, należy upewnić się, czy na działce dopuszcza się możliwość zabudowy. W wydziale budownictwa, właściwego terytorialnie Urzędu Gminy należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego decyzję lub wypis, można otrzymać jeszcze przed zakupem działki (na własne nazwisko).

Drugim etapem jest zakup projektu domu lub zlecenie wykonania uprawnionemu architektowi. Projekt powinien spełniać warunki określone w warunkach zabudowy lub planie zagospodarowania. Projekt przygotowany w tradycyjnej technologii, należy przystosować do konstrukcji z bali.

Realizator wykonania budynku oferuje przystosowanie projektu we własnym zakresie. W wydziale budownictwa właściwego terytorialnie Urzędu Powiatowego należy złożyć wniosek.

TAG: domy z bali, domy z drewna