Pozwolenie na budowę domu vs. zgłoszenie budowy domu

Budowa domu drewnianego wymaga dopełniania identycznych formalności, co w przypadku innych budynków. Jeżeli zdarzają się jakieś odstępstwa od standardowych procedur, wynikają one ze specyfiki działki czy budynku, a nie z samego faktu, że jest on drewniany. Najważniejszym dokumentem, jaki musi uzyskać inwestor przed rozpoczęciem prac jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Drugą ścieżką jest zgłoszenie budowy domu (dotyczy to domów jednorodzinnych). Kiedy wystarczy zgłoszenie, a kiedy konieczne pozwolenie? Mówiąc w skrócie, kluczowe jest tu rozstrzygnięcie, czy planowany obiekt będzie oddziaływał na sąsiednie działki. Jeżeli tak – potrzebne jest pozwolenie na budowę (dotyczy to i domu drewnianego, i innych budynków).

Projekt domu z okrągłych bali drewnianych

Kiedy do budowy domu drewnianego nie jest potrzebne pozwolenie/zgłoszenie?

Taka okoliczność istnieje, ale zanim do niej przejdziemy, wróćmy na chwilę do pozwoleń. Myśląc o budowie domu drewnianego, jeszcze przed zakupem działki, musimy upewnić się, że tego typu obiekt będziemy mogli tam postawić. Dowiemy się tego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danego obszaru plan nie został opracowany, należy wystąpić do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (tzw. wuzetki). O „wuzetkę” dla danej działki możemy wystąpić nie będąc jej właścicielem.

Wracając do kwestii braku konieczności uzyskiwania pozwolenia czy zgłaszania do urzędu danej inwestycji – w prawie budowlanym istnieje lista obiektów, których to dotyczy. Wśród nich są domki letniskowe. Ale uwaga – tylko takie, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 mkw. (dodatkowo ich liczba na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 mkw. jej powierzchni).