Domek letniskowy, a pozwolenia

domek letniskowy

Domki letniskowe to znakomity sposób na relaks na łonie natury. Zwykle buduje się je w okolicach jezior czy lasów. Przed przystąpieniem do budowy takiego domku, warto wiedzieć, jakich formalności należy dopilnować. Jakie dokumenty są zatem konieczne, by zbudować domek letniskowy?

Domek letniskowy bez pozwolenia na budowę

W polskim prawodawstwie możliwe jest postawienie domku letniskowego mobilnego lub stacjonarnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Warunkiem, który należy spełnić, aby taki domek postawić, jest zgłoszenie budowy w miejscowym starostwie powiatowym. Trzeba jednak pamiętać, że domek bez pozwolenia można postawić tylko wtedy, gdy jego powierzchnia nie przekracza 35 m2, a domek jest parterowy. Co więcej, nie może jeden domek letniskowy może przypadać na każde 500 m2 powierzchni działki. Do zgłoszenia należy dołączyć wymagane we wniosku dokumenty, takie jak projekt domu, dokument potwierdzający możliwość dysponowania działką (akt własności, czy umowa dzierżawy), potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, rysunek sytuacyjny dotyczący umiejscowienia domku. Istnieje sporo projektów domków tego typu, które umożliwiają łatwe i stosunkowe szybkie umieszczenie domku letniskowego na działce.

Kiedy pozwolenie na budowę domku letniskowego jest konieczne?

W każdym przypadku, gdy domek letniskowy ma więcej niż 35 m2 konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Cała procedura jest taka sama, jak wtedy, gdy buduje się standardowy dom. Należy skompletować wszystkie dokumenty, analogicznie jak w przypadku budowy domu jednorodzinnego, całorocznego. Przede wszystkim trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub uzyskać warunki zabudowy. Następnie należy podłączyć media, występując o warunki przyłączenia do odpowiednich sieci. W kolejnym kroku trzeba wystąpić o mapę do celów projektowych, na której architekt umieści projekt domu. Konieczne jest też przygotowanie dokumentacji dla Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Dopiero wtedy można wystąpić o pozwolenie na budowę, gdyż do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, przygotowanych na wcześniejszych etapach.

Domek letniskowy drewniany a murowany – pozwolenia

Zgodnie z prawem nie ma znaczenia, w jakiej technologii budowany jest domek letniskowy. Jedynym kryterium, ułatwiającym procedurę postawienia takiego domku jest jego wielkość. Bez względu więc na to, czy wybierzemy domek drewniany, czy w technologii tradycyjnej, najważniejsza jest jego powierzchnia, jeśli chcemy uniknąć procedury związanej z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę.