Wymagania związane z grubością bali do budowy domu

budowa domu z bali

Domy budowane z drewnianych bali są coraz popularniejsze. Jednak na etapie planowania budowy może nasunąć się kilka pytań i wątpliwości, a jednym z nich jest odpowiednia grubość bali. Podpowiadamy, jakie rozwiązania są proponowane w tej kwestii.

Izolacja cieplna domu

W Polsce nie są określone normy techniczno-montażowe, które muszą spełniać domy z drewnianych bali. Określony jest jednak współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, który musi wynosić ≤ 0,20 W/m 2 K.

Domy z bali zapewniają ciągłość izolacji pod warunkiem dobrze wykonanych i szczelnych ścian, nie obniżają więc izolacyjności. Wymagana jest jednak warstwa ocieplenia, aby spełnić wymagane normy. W tym celu pomiędzy warstwami półbali stosuje się warstwę ocieplenia, folię paroszczelną albo paroprzepuszczającą.

Grubość i kształt drewnianych bali

Do budowy domu z bali wykorzystuje się:

  • bale klejone z kilku cieńszych elementów o grubości 25cm,
  • bale izolowane o grubości od 5 do 20 cm,
  • bale pełne z litego drewna z ociepleniem od wewnętrznej strony,
  • bali warstwowe, czyli drewniane okładziny z izolacyjnym wypełnieniem.

Do budowy domu, którego zewnętrzne ściany są zbudowane z bali, a wewnętrzne  z okładziny, wykorzystywane są bale o przekroju okrągłym lub prostokątnym. Ważne, aby bez względu na przekrój, pomiędzy wewnętrznymi stronami bali znajdowała się warstwa izolacji o grubości od 10 do 20 cm.

Bale o grubości ok. 25 cm i zastosowaniu odpowiedniej izolacji, w klimacie panującym w Polsce są zupełnie wystarczające pod warunkiem zniwelowania wszelkich nieszczelności i  mostków cieplnych. Kwestia domów drewnianych z bali jest jednak w Polsce nieuregulowana prawnie, dlatego najlepiej jest zdać się na doświadczenie profesjonalistów zatrudnionych do budowy domu. W razie wątpliwości warto pamiętać, że np. na Alasce i Syberii, gdzie panuje zdecydowanie bardziej surowy klimat niż w Polsce, od dawna budowane są drewniane domy z bali o grubości ok. 25 cm.

Dopóki kwestia grubości bali nie zostanie uregulowana, należy przyjąć, że wykonanie odpowiedniej izolacji przy balach o grubości 25 cm jest wystarczające, aby zachować odpowiedni współczynnik przenikania ciepła.